Voorbereiding baggerwerk

Op de bodem van iedere sloot, vijver, gracht of kanaal ligt een laag bagger. Deze laag bagger wordt gevormd door blad, dode waterplanten, stof en afspoeling van aanliggende percelen.

De baggerlaag groeit ieder jaar met gemiddeld 1 à 3 centimeter. Als de baggerlaag te groot wordt, kan het water bij warm weer gaan stinken, daarnaast wordt ook de waterafvoer belemmerd en kan vissterfte of algenbloei optreden. Om deze nadelinge effecten te voorkomen moet het watersysteem regelmatig gebaggerd worden.

LWM kan de gehele voorbereiding van uw baggerwerk op zich nemen vanaf het verkennende waterbodemonderzoek tot en met de oplevering van een opgeschoond watersysteem. Het gehele proces van onderzoek, het opstellen van RAW-bestekken, het organiseren van de aanbesteding, de gunning en vervolgens directievoering & toezicht tot en met de oplevering van het werk kan LWM voor u uit handen nemen.

LWM is een ervaren partner als het gaat om voorbereiding en begeleiding (directievoering, toezicht en milieukundige begeleiding) van uw baggerprojecten, zowel voor onderhouds- als saneringsbaggerwerken!