Verkennend onderzoek

Het meest voorkomende bodemonderzoek is een verkennend onderzoek volgens de NEN 5740. Voorafgaand aan het veldwerk moet een degelijk historisch onderzoek uitgevoerd worden. Dit historisch onderzoek vormt de basis van het onderzoek. Vervolgens kan het gerichte onderzoek uitgevoerd worden.

De aanleiding voor het uitvoeren van bodemonderzoek kan zijn:

  • Aan- en verkoop van percelen / vastgoed
  • Bij verdenking van bodemverontreiniging
  • Ten behoeve van sloop- en bouwvergunningen
  • Bij ruimtelijke ingrepen op het perceel (vergravingen / herinrichting)

LWM kan uw bodemonderzoek volgens de geldende richtlijnen en normen voor u uitvoeren.