Visinventarisaties

Inzicht in de visstand en diversiteit aan vissen is van groot belang bij de voorbereiding van projecten. Afhankelijk van de aan- of afwezigheid van bepaalde (beschermde) soorten kan het verdere voorbereidingstraject hierop afgestemd worden. Daarnaast biedt inzicht in de visstand ook een bijdrage aan een verantwoord visstandbeheer van waterpartijen.

LWM kan haar opdrachtgevers ondersteunen bij het uitvoeren van een visinventarisatie en daaruit voortvloeiende werkzaamheden en eventuele ontheffingsaanvragen in het kader van de Flora en Fauna wetgeving.