Directievoering en toezicht

Tijdens de uitvoering van uw project is het van groot belang de aannemer te sturen en controleren op het geleverde werk. Daarnaast is ook de communicatie met externe partijen en projectpartners van groot belang.

LWM beschikt over projectmanagers, directievoerders en toezichthouders met ruime ervaring binnen de grond, weg en waterbouwsector. Juist door deze specialistische kennis en ervaring, kunnen wij uw grond-, weg- en waterbouwprojecten op een efficiente en succesvolle wijze begeleiden.

Op basis van de omvang van het werk kunnen wij een duidelijke offerte met heldere uitgangspunten voor u opstellen. Neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken welke mogelijkheden er zijn!