Bestemmingsplan

U wilt een bouwplan realiseren, maar dit plan is volgens de gemeente in strijd met het bestemmingsplan en u moet zelf een nieuw bestemmingsplan aanleveren?Aan een bestemmingsplan worden specifieke technische eisen gesteld en als het u meezit heeft de gemeente voor u een duidelijk en volledig Programma van Eisen voor opgesteld.

Maar het komt ook vaak voor dat u een algemene 'checklist' krijgt met onderwerpen die meestal in een bestemmingsplan moeten worden opgenomen. Denk daarbij aan onderzoeken naar het ruimtelijk beleid van de gemeente en provincie, de bodemgesteldheid en -kwaliteit, geluidshinder, verkeer, flora en fauna en archeologie. U bent daar dan helemaal zelf voor verantwoordelijk.

Dat betekent dat u moet beoordelen of die onderzoeken allemaal wel nodig zijn. Vervolgens moet u toezien op de correcte uitvoering van de onderzoeken die de gemeente blijkbaar van u verwacht. U krijgt dus te maken met deskundigen met specifieke kennis van milieu, ruimtelijk regels en beleid. Wanneer de onderzoeken zijn uitgevoerd, moeten de bevindingen helder en logisch worden verwoord in een toelichting en van bestemmingsplanregels worden voorzien. Wanneer het bestemmingsplan klaar is, wordt er een openbare procedure van 26 weken gevoerd waarin iedereen een reactie op het plan kan geven.