Waterbodem

LWM heeft ruime kennis en ervaring op waterbodemgebied; van kleinschalig waterbodemonderzoek en stedelijk baggerwerk tot voorbereiding en begeleiding van grote saneringsprojecten.

Ons dienstenpakket ziet er als volgt uit

  • Waterbodemonderzoek
  • In- en uitpeilen dwarsprofielen (volgens verschillende protcollen)
  • Asbestonderzoek
  • Ondersteuning (diepte)schouw
  • Verwerkingsmogelijkheden baggerspecie
  • Voorbereiding bagger- en saneringswerkzaamheden
  • Directievoering en toezicht
  • Opstellen onderhoud- en beheerplannen