Ruimte

De inrichting van de openbare ruimte is in Nederland geregeld door middel van de bestemmingsplannen. Afhankelijk van het geldende bestemmingsplan kunnen bepaalde inrichtingen of ontwikkelingen plaatsvinden, of kan het nodig zijn dat eerst bepaalde plannen en/of onderbouwingen opgesteld worden.

LWM heeft als ingenieursbureau kennis van de wet- en regelgeving en stelt verschillende ruimtelijke plannen en onderbouwingen op. Hierbij valt te denken aan de volgende onderwerpen:

Doordat LWM als ingenieursbureau ook de veelal benodigde onderzoeken kan uitvoeren, kunnen wij u een interessant totaalpakket aanbieden.

Wij werken met adviseurs op het gebied van ruimtelijke ordening met landelijke ervaring waardoor veel lokale kennis (en ervaring) aanwezig is. Meer gerichte informatie over de ruimtelijke plannen en onderbouwingen kunt u op een van de onderliggende pagina's terugvinden.