Water

Beheerders van wateren hebben voor het uitvoeren van hun reguliere beheerstaken informatie nodig over de aanwezige situatie in hun wateren. Ook bij de herinrichting van het watersysteem is inzicht nodig in de effecten op het watersysteeem. LWM kan opdrachtgevers op de volgende vlakken ondersteunen en adviseren

  • Kunstwerken
  • Waterberging
  • Watergebiedsplan
  • Inventarisatie watersysteem