Inventarisaties

Het beheer van de openbare ruimte begint bij een volledig en actueel inzicht in de voorzieningen en objecten in de openbare ruimte. LWM kan u hierbij ondersteunen door gerichte inventarisaties uit te voeren.

Afhankelijk van uw doel, eisen en wensen verzorgt LWM een complete inventarisatie waarbij alle benodigde gegevens verzameld worden. Door de gegevens te verwerken in databases kunnen verschillende koppelingen met softwarepakketten/beheersystemen en -pakketten gemaakt worden.