Land en bodem

Voor het uitvoeren van projecten in de openbare ruimte kan LWM u op specifieke onderdelen ondersteunen. U kunt ons inschakelen voor één of meerdere van de onderstaande onderwerpen:

  • (Verkennend) bodemonderzoek
  • Partijkeuringen (AP04)
  • Archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek
  • Inventarisaties
  • Inrichtingsplannen
  • Terreinmeting

Een goede voorbereiding vormt de basis van een geslaagd project. Wij worden graag vroegtijdig bij uw plannen en projecten betrokken. Op basis van uw wensen en eisen zullen wij een passende offerte voor u opstellen.