Ecologische verbindingszone

De ecologische hoofdstructuur (EHS) is een verbinding van gebieden in Nederland waar de natuur centraal staat. Om te voorkomen dat dieren en planten in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen wordt de ecologische hoofdstructuur tot 2018 aangelegd.

Veel van de aan te leggen ecologische verbindingszones maken onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Ecologische verbindingszones worden vaak aangelegd langs watergangen en zijn hierdoor uitermate geschikt om verschillende doelstellingen (niet alleen op het ecologische vlak) te behalen.

LWM heeft de kennis en ervaring om ecologische verbindingszones te ontwerpen, voor te bereiden en aan te laten leggen. Wij adviseren u graag over mogelijkheden.