Inrichtingsplannen

LWM kan u ondersteunen en adviseren bij uw inrichtings- en ontwikkelingsplannen. Afhankelijk van uw doelstelling wordt een projectspecifiek voorstel van de uiteindelijke inrichting opgesteld.

In dit stadium moeten vaak nog belangrijke keuzes worden gemaakt. LWM zoekt hierbij naar een afweging tussen verschillende doelstellingen zoals landschappelijke vormgeving, functioneel en recreatief gebruik en ecologische inhoud.

LWM is uw partner voor afgewogen en praktische inrichtingsplannen voor gebieden, variërend van groot tot klein, in zowel stedelijk als landelijk gebied.