Archeologisch onderzoek

In het onderstaande zijn enkele referenties opgenomen van diverse uitgevoerde archeologische onderzoeken. Bij ieder onderzoek zijn tevens de verschillende uitgevoerde onderdelen opgenomen.

Archeologisch onderzoek Kerkverreweide te Wijk in Aalburg

Onderdelen: bureauonderzoek, karterend booronderzoek, proefsleuvenonderzoek en opgraving plangebied.

Ten behoeve van de realisatie van de nieuwbouwlocatie Kerkverreweide II te Wijk in Aalburg heeft LWM het archeologisch onderzoek uitgevoerd. Allereerst is het plangebied onderzocht middels een bureau- en karterend booronderzoek. Naar aanleiding van de resultaten vanuit dit onderzoek is vervolgens een verkennend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Als laatste is binnen een gedeelte van het plangebied een opgraving uitgevoerd om eventueel aanwezig archeologische waarden veilig te kunnen stellen.

Archeologisch onderzoek Deken Pompenstraat te Den Bosch (Empel)

Onderdelen: bureauonderzoek, karterend booronderzoek en proefsleuvenonderzoek

Ter voorbereiding van de realisatie van woningbouw op een inbreidingslocatie aan de Deken Pompenstraat in Den Bosch (Empel) heeft LWM een archeologisch bureau- en booronderzoek uitgevoerd. Momenteel wordt een proefsleuvenonderzoek op locatie uitgevoerd om archeologische waarde binnen het plangebied te kunnen bepalen.

Archeologisch onderzoek Sint Pancras

Onderdelen: bureauonderzoek en booronderzoek

Voorafgaand aan de bouw van een nieuwe woning aan de Twuyverweg te Sint Pancras is een bureau- en booronderzoek uitgevoerd. Op basis van de onderzoeksresultaten is de locatie vanuit archeologisch oogpunt niet waardevol gebleken en daarmee geschikt voor de voorgenomen ontwikkeling.

Archeologisch onderzoek te Purmerend

Onderdelen: bureauonderzoek

In opdracht van een architectenbureau wordt momenteel op een viertal locaties in het centrum van Purmerend een bureauonderzoek uitgevoerd.