Ondersteuning bij handhaving

LWM kan opdrachtgevers zoals provincies, water- en hoogheemraadschappen, gemeenten en milieudiensten ondersteunen in hun rol van handhaving en vergunningverlening.

Wij kunnen onze service aanbieden op de volgende werkvelden:

  • Vergunningverlening en handhaving keur
  • Vergunningverlening en handhaving Waterwet
  • Vergunningverlening en handhaving Wet verontreiniging oppervlaktewater
  • Optreden als intermediair tussen overheden en bedrijven/particulieren

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij uw handhavende of vergunningverlenende taken? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak om de mogelijkheden te bespreken.