Kunstwerken

Voor het beheren en functioneren van een watersysteem zijn vele kunstwerken, zoals stuwen, gemalen, duikers, etc. noodzakelijk.

Al deze kunstwerken moeten enerzijds onderhouden worden, anderzijds maken veranderingen in het watersysteem aanpassing of vervanging van deze kunstwerken noodzakelijk.

LWM is een betrokken partner bij alle voorkomende werkzaamheden rondom de kunstwerken in uw watersysteem. Van het inventariseren van onderhoudstoestand, het inmeten van de ligging en de afmetingen van uw kunstwerken, het opstellen van beheer- en onderhoudsplannen tot het voorbereiden van de aanpassingen of nieuwbouw van uw (visvriendelijke) kunstwerken.