Watergebiedsplan

In een watergebiedsplan wordt het integrale watersysteem geïnventariseerd en worden mogelijkheden en kansen op het gebied van (grond)waterkwaliteit en -kwantiteit voor het plangebied inzichtelijk gemaakt.

Vervolgens worden de maatregelen per gebied uitgewerkt waarbij rekening wordt gehouden met de ruimtelijke functies en de ontwikkelingen.

LWM werkt graag mee aan de technische voorbereiding en begeleiding van de uitvoering van uw watergebiedsplan.