Archeologie en cultuurhistorie

Ter voorbereiding van (herinrichtings)projecten is het vaak noodzakelijk archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek uit te voeren. Het archeologisch onderzoek bestaat uit meerdere fasen en wordt gestart met een gedegen bureau-onderzoek. Hieropvolgend kan het noodzakelijk zijn proefboringen of een proefsleuvenonderzoek uit te voeren.

Op basis van deze resultaten kan het plan, na eventueel noodzalijke aanpassingen, zonder verdere verrassingen uitgevoerd worden.

LWM kan archeologisch onderzoek als onderdeel van het project voor u uitvoeren. LWM werkt hiervoor samen met een gespecialiseerde en gecertificeerde partner op gebied van archeologie en cultuurhistorie.