Waterberging

Ruimte voor waterberging is noodzakelijk omdat het klimaat verandert. De regenbuien die vallen worden extremer, hierdoor valt er meer neeslag in kortere tijd. Om wateroverlast te voorkomen is het noodzakelijk dat meer water wordt afgevoerd in een kortere tijd.

Door ruimte voor waterberging te ontwikkelen wordt ten tijde van extreme waterafvoer water geborgen zodat de wateroverlast op andere plaatsen minder wordt.

Waterbergingslocaties en -gebieden zijn daarnaast een meerwaarde voor natuur en recreatie. Door een goed ontwerp van uw waterberging kunnen meerdere doelen tegelijk behaald worden!

LWM kan u in het gehele traject van ontwerpfase tot en met de realisatie ondersteunen.