Ruimte

Ruimtelijke Onderbouwing parkeren Fort Resort Beemster 

Namens Fort Resort Beemster (in samenwerking met EWP Purmerend) heeft LWM de ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor het uitbreiden van het parkeerterrein bij het resort en heeft deze onderbouwing begeleid door het gemeentelijke apparaat.

Ruimtelijke Onderbouwing uitbreiding landgoed Swartsenburg

In opdracht van Architectenbureau Borren & Stalenhoef hebben wij de ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de uitbreiding van het aantal woningen binnen het landgoed Swartsenburg te Bennebroek. Tevens zijn de benodigde onderzoeken zoals verkennend bodemonderzoek en quickscan in het kader van de Flora en Faunawet door ons uitgevoerd.

Onderzoek Planschade en Ruimtelijke Onderbouwing Gameren

Project omvatte de ontwikkeling van woningbouw op een inbreidingslocatie. Ter voorbereiding van de planologisch procedures is hiervoor een ruimtelijke onderbouwing opgesteld en een planschade onderzoek uitgevoerd.

Ruimtelijke Onderbouwing Alphen aan de Rijn

Voor een particuliere opdrachtgever in Alphen aan de Rijn heeft LWM een quickscan in het kader van de Flora en Fauna uitgevoerd. Aansluitend is een ruimtelijke onderbouwing voor de voorgenomen herinrichting opgesteld. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd als onderdeel van een herinrichtingsproject waarbij op een locatie in het buitengebied woningbouw zal worden ontwikkeld.