Asbestonderzoek bodem

Door de toepassing van asbest in het verleden is in de voorbereiding van projecten onderzoek naar een mogelijke asbestverontreiniging noodzakelijk. Het onderzoek naar asbest in de bodem wordt uitgevoerd volgens de NEN 5707 en de NTA 5727.

Volgens deze normen wordt gestart met een historisch onderzoek en een veldinventarisatie. Hieropvolgend kan een vervolgonderzoek noodzakelijk zijn waarbij asbestverdachte locaties worden onderzocht door middel van bemonstering. Indien een asbestverontreiniging wordt aangetroffen, wordt vervolgens een nader onderzoek naar de asbestverontreiniging uitgevoerd.

LWM is een ervaren partner in het uitvoeren van asbestonderzoek en de vervolgwerkzaamheden die daaruit kunnen voortvloeien.