Ruimtelijke onderbouwing

Een ruimtelijke onderbouwing is een opgesteld rapport waarin aangegeven wordt waarom het bouwproject dat u wilt realiseren aanvaardbaar is. In de onderbouwing moet bijvoorbeeld worden uitgelegd waarover uw bouwplan gaat en wat de gevolgen ervan zijn voor de waterhuishouding, de bodem, flora en fauna, het verkeer, geluid en archeologie in de bodem.

Een ruimtelijke onderbouwing is nodig om af te kunnen wijken van de regels van een bestemmingsplan. Er gelden speciale eisen waaraan een ruimtelijke onderbouwing moet voldoen, daarnaast moet er ook een procedure voor worden gevoerd.

LWM heeft de expertise in huis om een goede ruimtelijke onderbouwing op te stellen tegen scherpe tarieven. Tevens kunnen wij de veelal benodigde onderzoeken op de gebieden archeologie, bodem, flora en fauna etc. ook uitvoeren waardoor wij een aantrekkelijk totaalpakket kunnen aanbieden.

Neem direct contact met ons op voor een vrijblijvende offerte!