Inventarisatie watersysteem

Watersysteembeheerders hebben bij het uitvoeren van hun reguliere beheertaken grote behoefte aan betrouwbare gegevens met betrekking tot het gehele watersysteem. LWM kan haar opdrachtgevers ondersteunen bij het inventariseren van haar watersysteem.

De inventarisatie van het watersyseem kan bestaan uit het inmeten en opnemen van de onderhoudstoestand, hoogteligging en afmetingen van kunstwerken, maar ook het inventariseren van de huidige situatie waarbij de aan- of afwezigheid van kunstwerken en overige objecten wordt opgenomen.

De gegevens die voortkomen uit de invetarisatie worden verwerkt in databases zodat dezgegevens ook weer als input kunnen worden gebruikt voor een GIS-systeem.